Siêu Màu Sic Bo is one trò chơi sử dụng 3 con xúc XAC and every con xúc xac no 12 mặt (1-12). Mỗi số have it every màu sắc:

Red: 1/4/9/12

Blue: 2/5/8/11

Màu xanh lá cây: 3/6/7/10

Tùy chọn cá cược

cược nhỏ

‘Chơi’ người đặt cược vào nhỏ Gianh chiến thắng if tổng điểm of ba con xúc XAC centered 3 và 19 (include a bộ ba), thanh toán 1: 1x cá cược.

– Cược been coi tie on tổng điểm is 13.

cược Big

cược lớn Gianh chiến thắng if tổng điểm of ba con xúc XAC centered 20 and 36 (bao gồm cả an bộ ba), thanh toán 1: 1x cá cược.

Cược been tie coi on tổng điểm is 26.

Bets Odd

cá cược would Gianh chiến thắng if tổng điểm of ba con xúc XAC is 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 (bao include a bộ ba), thanh toán 1: 1x cá cược.

Cược been tie coi on tổng điểm is 13.

Even Bets

Even cược would Gianh chiến thắng if tổng điểm of ba con xúc XAC is 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 ( bao gồm cả ba), thanh toán 1: 1x cá cược.

Cược been tie coi on tổng điểm is 26.

Mốt Bet Màu cụ thể

Màu đỏ, màu xanh and màu xanh lá cây is necessary to Gianh chiến thắng trò chơi this. ‘Chơi’ which cá cược trên hai màu sắc cụ thể would Gianh chiến thắng if only 2 con xúc XAC then be set on one đặt cược. one màu sắc cụ thể are to be áp dụng if only one con súc sắc is màu sắc been selected for đặt cược vào 3 con xúc XAC chơi. If you see có 2 or 3 con xúc XAC of màu sắc lựa chọn, it will be coi is kẻ thua cuộc.

Only one con xúc XAC đỏ 1: 3x cược

Only one con xúc XAC màu xanh 1: 3x cược

Only one con xúc XAC xanh 1: 3x cược

Hải Bet Màu cụ thể

2 màu đỏ / xanh / xanh cần thiết để giành chiến thắng trò chơi này. whos ‘Thủ’ đặt cược vào hai màu sắc cụ thể sẽ giành chiến thắng nếu chỉ có hai con xúc xắc đó là những màu sắc được lựa chọn để đặt cược vào 3 con xúc xắc chơi. Nếu kết quả là số 1 hoặc 3 con xúc xắc của màu sắc lựa chọn, nó sẽ được coi là kẻ thua cuộc.

Chỉ có hai con xúc xắc đỏ 1: đặt cược 3x

Chỉ có hai con xúc xắc màu xanh 1: đặt cược 3x

Chỉ có hai con xúc xắc xanh 1: đặt cược 3x

Ba Bet Màu cụ thể

3 màu đỏ / xanh / xanh cần thiết để giành chiến thắng trò chơi này. ‘Chơi’ sẽ giành chiến thắng nếu cả ba con xúc xắc là những màu sắc được lựa chọn để đặt cược. Đỏ 1: 23x cược

Blue 1: 23x cược

Xanh 1: 23x cược

Ba Màu sắc Bet

‘Chơi’ mà đặt cược vào ba màu sẽ giành chiến thắng nếu một con xúc xắc có cùng một màu sắc. Thanh toán 1: 7x bet.Three Stars Bet

Ba Sao Bet

‘Chơi’ mà đặt cược vào 3 Stars sẽ giành chiến thắng nếu các con xúc xắc mà đi ra là một sự kết hợp của màu đỏ, xanh dương và xanh lá cây. Thanh toán 1: đặt cược 3x

Bet straights

‘Chơi’ người cá cược trên đoạn thẳng sẽ giành chiến thắng nếu các con số trên chuỗi xúc xắc. Thanh toán 1: 25x cược. Ví dụ: 1/2/3 và 10/11/12. Nhưng để tìm 11/12/1 hoặc 12/1/2 không được coi là đoạn thẳng.

Ba số Bet

Cầu thủ mà cá cược vào ba số sẽ giành chiến thắng nếu tất cả các số của con xúc xắc giống nhau. Thanh toán 1: đặt cược 130x

Đôi Bet Digits

‘Chơi’ mà đặt cược vào hai con số sẽ giành chiến thắng nếu có hai số xúc xắc đều giống nhau. Thanh toán 4: 11x cược.

Cụ đúp Bet Digits

Quy định của trò chơi là một cặp số 1, một cặp Số 2, một cặp Số 3 … .. một cặp, một đôi 10, một cặp 11 và một đôi 12. ‘Thủ’ mà đặt cược trên đôi đặt cược số cụ thể sẽ giành chiến thắng nếu có hai con xúc xắc mà một số lựa chọn để đặt cược. Thanh toán 1: 45 x cược.

hoàng đạo

Mười hai Zodiac mở cho loại cược này và mỗi biểu tượng đại diện cho một con số cụ thể. ‘Chơi’ mà đặt cược vào Zodiac sẽ giành chiến thắng nếu tổng điểm của ba con xúc xắc là trong các biểu tượng chọn để cá cược.

Zodiac Tổng số điểm của 3 con xúc xắc Thanh toán

Tý ngày 03-ngày 08 tháng 1: giá trị đặt cược 26x

Nước Buffalo 9, 10 và 11 1: Giá trị đặt cược 13x

Tiger 12 và 13 1: Giá trị đặt cược 11x

Rabbit 14 và 15 1: Giá trị đặt cược 8x

Rồng 16 và 17 1: Giá trị đặt cược 7x

Rắn 18 và 19 1: Giá trị đặt cược 6x

Ngựa 20 và 21 1: Giá trị đặt cược 6x

Dê 22 và 23 1: Giá trị đặt cược 7x

Khỉ 24 và 25 1: Giá trị đặt cược 8x

Gà 26 và 27 1: Giá trị đặt cược 11x

Chó 28, 29 và 30 1: Giá trị đặt cược 13x

Pig 31-36 1: Giá trị đặt cược 26x

 

Loại cược thanh toán

giá trị đặt cược 1x: 1 nhỏ

giá trị đặt cược 1x: 1 Big

giá trị đặt cược 1x: 1 Odd

Thậm chí 1: Giá trị đặt cược 1x

Một màu 1 cụ thể: giá trị đặt cược 1x

Hai màu 1 cụ thể: giá trị đặt cược 3x

Ba Màu 1 cụ thể: giá trị đặt cược 23x

Ba Màu 1: Giá trị đặt cược 7x

Ba Sao 1: Giá trị đặt cược 3x

Straights 1: Giá trị đặt cược 25x

Ba hình 1: giá trị đặt cược 130x

Digits Double 1: giá trị đặt cược 11x

Hai chữ số 1: giá trị đặt cược 45x

Zodiac:

Rat: ngày 03-ngày 08 Tháng 1: 26x giá trị đặt cược

Nước Buffalo: 9, 10 và 11 1: 13x giá trị đặt cược

Tiger: 12 và 13 1: Giá trị đặt cược 11x

Rabbit: 14 và 15 1: Giá trị đặt cược 8x

Dragon: 16 và 17 1: Giá trị đặt cược 7x

Rắn: 18 và 19 1: Giá trị đặt cược 6x

Ngựa: 20 và 21 1: Giá trị đặt cược 6x

Dê: 22 và 23 1: Giá trị đặt cược 7x

Monkey: 24 và 25 1: Giá trị đặt cược 8x

Gà: 26 và 27 1: Giá trị đặt cược 11x

Chó: 28, 29 và 30 1: Giá trị đặt cược 13x

Pig: 31 đến 36 1: Giá trị đặt cược 26x

 

Điều khoản & Điều kiện

Nếu các con xúc xắc lên chống lại nhau hoặc xếp chồng lên nhau vào ly, sau đó là “xúc xắc gà” và các trò chơi nên được lặp đi lặp lại.

Cược được cài đặt không thể thu hồi hoặc hủy bỏ.

Nếu những bước nhảy vọt xúc xắc đã xảy ra ít hơn một lần, kết quả sẽ được coi là không hợp lệ. Dice ngẫu nhiên sẽ được lặp đi lặp lại một lần nữa. Không đánh cuộc có thể bị thu hồi hoặc hủy bỏ.

Các kết quả của tất cả các trò chơi mà một trong chứa trên hệ thống sẽ được sửa chữa đúng cách. Vé sẽ được xử lý lại cho kết quả chính xác.

Nếu bạn bị ngắt kết nối từ các trò chơi do một vấn đề kết nối, cược của bạn sẽ tiếp tục và sẽ được trả theo kết quả trận đấu. Bạn có thể thấy các trò chơi về lịch sử của trò.