Làm thế nào để chơi

Mục đích của trò chơi này là để đoán kết quả của 3 dices.

Các loại trò chơi và thanh toán

A Chọn số 1 ba để đi ra trên cả ba con xúc xắc (không một trong những con xúc xắc). Thanh toán giá trị 150x cược.

B Chọn số sẽ giống nhau trên cả ba con xúc xắc. Thanh toán 24x giá trị đặt cược.

C Tổng số tiền của ba con xúc xắc là 4 hoặc 17. Thanh toán đến 50 lần giá trị đặt cược.

D Tổng số tiền của 3 con xúc xắc là 5 hoặc 16. Thanh toán giá trị 30x cược.

E Tổng số tiền của 3 con xúc xắc là 6 hoặc 15. Thanh toán giá trị 18x cược.

F Tổng số tiền của 3 con xúc xắc là 7 hoặc 14. Thanh toán giá trị 12x cược.

G Tổng số tiền của 3 con xúc xắc là 8 hoặc 13. Thanh toán giá trị 8x cược.

H Tổng số tiền của 3 con xúc xắc là 14. Thanh toán 9,10,11 hoặc 8x giá trị đặt cược.

Tôi Chọn hai số xúc xắc sẽ được đưa ra 3 con xúc xắc. Thanh toán giá trị đặt cược 5x

J Chọn số một xúc xắc sẽ được đưa ra 3 con xúc xắc. Khi xuất hiện 1 con xúc xắc tương ứng với các con số gắn kết, thanh toán 1x cược giá trị. Khi kết hợp hai con xúc xắc, 2x thanh toán đặt cược giá trị. Nếu trận đấu ba con xúc xắc, trả 3x giá trị đặt cược.

Big K (lớn): Tổng số tiền của 3 con xúc xắc là 11-17. 1x Thanh toán đặt cược giá trị. Ba không bao gồm xúc xắc lớn.

L nhỏ (nhỏ): Tổng số tiền của 3 con xúc xắc là 4 đến 10 1x Thanh toán đặt cược giá trị. Ba không bao gồm xúc xắc nhỏ.