Các trò chơi được chơi với một quả bóng quay trên một bánh xe nhỏ với 37 khe cắm tròn số, sau đó quả bóng sẽ dừng trên một trong những con số. Mục đích của roulette là dự đoán con số chính xác. Kết quả cược tùy thuộc vào kích thước của các cược đặt.

Cách chơi

Nếu bạn chọn một số chẵn hoặc lẻ, số 0 không được bao gồm chẵn hay lẻ.

Straight Up – Đặt cược vào một số duy nhất (bao gồm số không). Bao gồm 1 con số.

Chia Bet – Cá cược trên dòng giữa hai con số (bao gồm số không). Bao gồm 2 con số.

Đường Bet – Cá cược cuối mỗi dãy số. Bao gồm 3 con số.

Corner Bet – Cá cược ở góc nơi bốn số đáp ứng. Bao gồm 4 con số.

Dòng Bet – Thêm vào cuối hai hàng tại các giao lộ. Bao gồm tất cả các con số ở hàng thứ hai (tổng cộng 6 con số).

Cột Bet – Thêm vào một trong các ô được đánh dấu ‘2-1’ ở cuối của cột. Bao gồm tất cả các số trong cột lên tới 12 số (0 không bao gồm).

Dozen Bet – Cá cược trong một trong ba hộp đánh dấu “1st 12 ‘,’ 2 12 ‘hoặc’ 3 12 ‘. Bao gồm 12 con số.

Red / Black – Chọn một màu đen hoặc màu đỏ từ các trò chơi. Bao gồm 18 điểm.

Thậm chí / Odd – Chọn lẻ hoặc thậm chí con số. Bao gồm 18 điểm.

Nếu giá trị của cược của bạn bao gồm:

1 con số 35 cược x giá trị

2 con số 17 cược x giá trị

3 Hình 11 cược x giá trị

4 con số 8 cược x giá trị

6 con số 5 cược x giá trị

12 con số 2 cược x giá trị

18 con số 1 cược x giá t