ROYAL369 đã được phê duyệt và được quy định đầy đủ bởi khung pháp lý của Curaçao. Xây dựng mối quan hệ đối tác thành công với một số công ty Trò chơi và Sòng bạc trực tiếp cung cấp các cược tối ưu cho hương vị và trải nghiệm.