Siêu Màu Sic Bo

Siêu Màu Sic Bo is one trò chơi sử dụng 3 con xúc XAC and every con xúc xac no 12 mặt (1-12). Mỗi số have it every màu sắc: Red: 1/4/9/12 Blue: 2/5/8/11 Màu xanh lá cây: 3/6/7/10 Tùy chọn cá cược cược nhỏ ‘Chơi’ người đặt cược vào nhỏ Gianh chiến thắng if...