Để thực hiện chuyển tiền vào menu game, vui lòng nhấp vào “Tài khoản của tôi”

Sau đó, nó sẽ xuất hiện như trên:

Chọn nơi tiền của bạn là

Chọn các trò chơi mà bạn có sẵn sàng để chơi

Nhập số tiền bạn muốn di chuyển. Ví dụ: 1000000 (một triệu rupiah)

Nhấp vào “quá trình”

Có một trận đấu tuyệt vời, Chúc may mắn!