Những bước sau đây là các hướng dẫn để cài đặt PT Suite tại máy tính hoặc di động của bạn:

Đăng nhập và nhấp vào “tải về”. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện như dưới đây:

Chọn một trò chơi mà bạn muốn tải về

Một cách khác là như sau:

  1. Chọn “MOBILE”
  2. Chọn “PT SUITE”
  3. Nhấp vào liên kết tải về nếu bạn muốn cài đặt trên máy tính của bạn với một phím tắt đơn giản
  4. Nhấp vào liên kết tải về để cài đặt Live Casino
  5. Nhấp vào liên kết tải về để cài đặt Slot Games
  6. Lưu tên đăng nhập và mật khẩu của bạn sẽ được sử dụng trong các phiên bản di động.

* Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu, điền vào các hộp màu trắng, sau đó chọn “ĐỔI PASSWORD”

Thưởng thức các trò chơi!