Các bước cài đặt AG Suite trên máy tính của bạn và điện thoại của bạn như sau:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn đầu tiên, và sau đó nhấn vào nút “Download”. Sau đó, màn hình xuất hiện như sau:

Sau đó, chọn game bạn muốn tải về

Một cách khác là như sau:

  1. Chọn “CASINO LIVE”
  2. Nhấp vào “AG SUITE” và chọn “CLASSIC”

  1. Nhấp vào “ENTER THE GAME”

  1. Chọn “Tôi đồng ý”

  1. Bấm “TRY NOW”

  1. Bạn có thể tải về với cách quét mã QR, hoặc
  2. Thực hiện theo các hướng dẫn để cài đặt trên iOS
  3. Thực hiện theo các hướng dẫn để cài đặt trên Android

Thưởng thức các trò chơi!