Những bước sau đây là các hướng dẫn để cài đặt 1S Suite tại máy tính hoặc di động của bạn:

Đăng nhập và nhấp vào “tải về”. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện như dưới đây:

Chọn một trò chơi mà bạn muốn tải về

Một cách khác là như sau:

1. Chọn “MOBILE”
2. Chọn “1S SUITE”
3. Nhấp vào liên kết tải về để cài đặt phiên bản Android của Slot Games
4. Nhấp vào liên kết tải về để cài đặt các phiên bản IOS Slot Games
5. Lưu tên đăng nhập và mật khẩu của bạn sẽ được sử dụng trong các phiên bản di động.
* Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu, điền vào các hộp màu trắng, sau đó chọn “ĐỔI PASSWORD”
Thưởng thức các trò chơi!