Baccarat là một trò chơi cho phép người chơi lựa chọn giữa việc trở thành một Banker hoặc Player. Mục tiêu của người chơi là để đặt cược vào một thẻ trong một trong số họ (cầu thủ hay ngân hàng) có quan điểm giá trị là gần đến 9. Người chơi cũng có thể chọn để đặt cược vào một tie nếu giá trị giữa hai Player và Banker đều bình đẳng.
Cách chơi
Các đại lý giao dịch hai thẻ để mỗi bên, Player và Banker. Xét về giá trị thẻ, tất cả các thẻ hình ảnh có giá trị bằng không, và nếu tổng số là hơn 10 thì chữ số bên trái bị rơi, Ace có 1 như là một giá trị, và tất cả các giá trị thẻ khác theo số liệu của họ.
Thí dụ:
9 + 7 = 16 trị giá 6
5 + 5 + 5 = 15 trị giá 5
10 + 9 = 19 giá trị của tinh khiết 9
Sau hai thẻ được xử lý cho Player và Banker, một thẻ phụ thứ ba sẽ bị xử lý theo các quy tắc thẻ thứ ba và không phù hợp với ý muốn của người chơi. Nếu Player và Banker có cùng một số lượng tổng số, nó sẽ được khai báo là một tie. Nếu giá trị của hai bài của người chơi đầu tiên hoặc Banker là 8 hoặc 9 (Pure), sau đó không có thẻ thứ ba bổ sung.
Quy tắc thẻ thứ ba
Nếu 2 lá bài đầu tiên chơi tổng cộng:
0-5 có nên thêm thẻ
6-7 Không có thẻ thêm
8-9 tinh khiết hoặc một đối tác không được thêm
Nếu 2 lá bài đầu tiên Banker đạt:
0-2 có nên thêm một thẻ
3-6 Banker có thể quyết định giữa cộng hoặc không (tùy thuộc vào thẻ của người chơi)
7 thẻ Không thêm
8-9 tinh khiết hoặc một đối tác không được thêm
Cược một cặp (thẻ sinh đôi) vào Banker hoặc Player. Chỉ có 2 lá bài đầu tiên mà đếm.
Thanh toán
Player 1 x giá trị đặt cược
Banker 0,95 x giá trị đặt cược (5% giảm giá)
Tie 8 x giá trị đặt cược
Chơi Pair 11 x giá trị đặt cược